Sıkça Sorulan Sorular

Yumurta donörleri hangi kriterlere göre seçilir?

Dönerlerimizi seçerken uluslararası kalite standartlarının getirdiği aşağıdaki süreçleri uyguluyoruz.

Genel seçim ve değerlendirme

Yumurta donasyonu tedavilerinde, yumurta bağışı yapacak adaylar (donör) öncelikle tedavide yüksek gebelik başarısı sağlanabilmesi açısından değerlendirilir. Bu aşamada donörün yaşının 18-28 yaş aralığında olması gerekir. Genel herhangi bir sağlık problemi/şikayeti/kötü alışkanlıklarının olmaması, dengeli bir ruhsal yapılarının olması, tedavi sırasında kendisine verilen talimatlara uyabilmeleri gibi kriterlerinin sağlanmasına bağlı olarak ikinci aşamaya geçilir.

Cinsel yolla geçen enfeksiyöz hastalıklar yönünden ve serolojik inceme

Uluslararası saygın üreme tıbbi derneklerine ait uygulama kılavuzlarında da belirtildiği üzere, donasyon tedavilerinde donörün kan yolu veya cinsel yolla bulaşabilen hastalıklar yönünden (HIV, Hepatit, Frengi vs.) rutin olarak incelenmesi ve sadece risk taşımayan adayların potansiyel donör olarak değerlendirilmeleri esastır. Bu doğrultuda merkezimizde donörler üzerinde tüm incelemeler gerçekleştirilmektedir.

Tıbbi inceleme ve değerlendirme

Kist, miyom, polip gibi tedavi sürecini olumsuz etkileyebilecek durumların varlığı incelenerek gerekli ayrıştırmalar yapılır.

Genetik inceleme (rutin inceleme/ ileri düzey incelemeler)

Bu aşamada donör adayları genel rutin testler uygulanarak (karyotip analizi, kistik fibroz, talasemi taşıyıcılık testleri vb.) taranır ve toplumda belirgin oranlarda görülebilecek kromozom veya gen düzeyinde bir bozukluk taşıyıp taşımadıkları, doğacak bebeklere bu yönden bir risk aktarma olasılıkları belirlenir. Kliniğimizde uygun şartlarda donör adaylarının CGT adı verilen bir kan testi ile 230’un üzerinde genetik hastalık bakımından taranabilmesi mümkündür.

Fiziksel/ruhsal/eğitim vb. özelliklere göre değerlendirme

Yukarıda belirtilen inceleme ve testleri başarı ile geçmiş ve tedavi için uygun olarak değerlendirilmiş bir aday, bu aşamada detaylı olarak sorgulanır ve belirli fiziksel (boy, kilo, saç rengi, göz rengi, vücut tipi, sportif faaliyetler vs.), ruhsal (aktif, dışa dönük, meraklı, heyecanlı, pozitif, hobiler vs.), eğitim durumu (üniversite/yüksek lisans eğitimini tamamlamış vs.) ve benzeri kriterler bakımından değerlendirilir. Bu aşamada sorgulanan her bir parametre, alıcının isteği doğrultusunda tarama yapabileceği ve kendisi için uygun bir donör seçebileceği şekilde listelenir.