Sıkça Sorulan Sorular

Donörlere hangi testler yapılıyor?

Birçok merkezden farklı olarak donörlerimizi bilinen hastalıklarının yanı sıra gizli kalmış genetik hastalıklar yönünden de değerlendiriyoruz. Bugün Kıbrıs’ta sadece hastanemizde uygulanan CGT testi ile donörlerimize 300’ün üzerinde genetik geçişli hastalık ve 1.600’ün üzerinde hastalık sebebi mutasyonun taramasını yapıyoruz.

Bölgede hizmet veren pek çok tüp bebek ve donasyon merkezi sık görülen genetik hastalıklar bakımından Avrupa standartları çerçevesinde yapılması önerilen genetik tarama testlerini (talasemi, kistik fibroz vb.) yumurta bağışçılarına uyguladığını beyan etmektedir. Bu testler, her ne kadar genetik tarama testi olarak ifade edilse de gen düzeyinde bir incelemeden ziyade kan testleridir. Dolayısı ile tedavi gören çiftlerin en sık sorduğu “Aldığım yumurta ne kadar güvenli, donörden çocuğumuza bilinmeyen genetik bir hastalık geçebilir mi, yumurta bağışçıları olası genetik hastalıklar yönünden ne kadar iyi inceleniyor?” sorularının cevabını net olarak verebilen testler değildir. Kıbrıs’ta sadece hastanemizde uygulanabilen CGT test ile donörlerin bile farkında olmadan taşıyor olabileceği yüzlerce genetik hastalık tespit edilebilmekte ve bu sayede sağlıklı ve güvenli bir tedavi için hizmet kalitesini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktayız.